Sikkerhetsmakulering

Vågar Produkter AS tilbyr sikker og miljøvennlig sikkerhetsmakulering til private og offentlige virksomheter i Vågan. Alt makulert materiale leveres til gjenvinning.

Vågar Produkter AS tilbyr makulering til alle bedrifter som krever høy sikkerhet på makulering. Regelverket stiller strenge krav til oppbevaring, håndtering og makulering av konfidensielle dokumenter.

Vi makulerer dokumenter opp til sikkerhetsnivå 3 i henhold til standard DIN 322757-1 (Crosscut 5.8x48 mm).

Dette vil i praksis si at vi kan makulere:

 • Konfidensielle papirer
 • Pasient/ -klientjournaler
 • Personsaker/ - journaler etc.
 • Regnskap

Våre arbeidsledere og arbeidstakere er pålagt utvidet taushetsplikt for å ivareta sikkerheten.

Dokumentene hentes av legimitert personell. Makulering utføres under konstant tilsyn av arbeidsleder.

Abonnement på makulering

Vågar Produkter AS kan tilby abonnement på makulering. Kunden får tilbud om egen låsbar dokumentcontainer plassert i sine lokaler. Containeren bestilles tømt ved behov. Dersom dette er lite praktisk, kan vi hente dokumenter til makulering regelmessig. Bedriften inngår skriftlig avtale med Vågar Produkter AS om sikkerhetsmakulering for et gitt tidsrom.

Enkeltoppdrag

Vi tilbyr også leilighetsvis henting og makulering av dokumenter etter bestilling. Dette skjer ved at vi henter dokumenter i låsbare containere som forblir låst til dokumentene veies inn til makulering hos oss.

Fordeler ved å benytte Vågar Produkter AS på makulering

Bedriftene sparer både tid og penger ved å velge Vågar Produkter AS som samarbeidspartner på makulering! Personell frigis til bedriftens basisoppgaver. Lagerkapasitet frigis, samt ansvar for profesjonell og sikker makulering garanteres. Avtale om sikkerhetsmakulering kan inngå som en del av bedriftens internkontrollsystem!

Miljøaspekt

Vågar Produkter AS er opptatt av miljø, og all makulasjon leveres miljøstasjonen til gjenvinning. Det samme gjelder ringpermer og annen emballasje av plast/ kunstfibre. Arkivbokser og annen papirembalasje makuleres med mindre kunden ønsker disse i retur.

Makulering skaper støy- og støvplager som vil bli borte fra bedriftenes lokaler ved valg av Vågar Produkter s tilbud. Det samme gjelder avfallsutfordringer.

Pris pr. kilo vil variere etter mengde og avtale.

Arbeidstakere fra vedsentralen og tekstilavdelingen bistår i dette arbeidet.

Ta kontakt pr. tlf. 76069770 eller på E-Post for informasjon og pristilbud.

 • Default
 • Title
 • Date
 • Random
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  " data-mosaic-order-date="">
  Thor Henrik JensenDaglig lederTelefon:76 06 97 70Send E-post

  Thor Henrik Jensen

  Daglig leder

  Telefon:
  76 06 97 70

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  " data-mosaic-order-date="">
  Linda GrundstadArbeidslederTelefon:76 06 97 70Send E-post

  Linda Grundstad

  Arbeidsleder

  Telefon:
  76 06 97 70

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  " data-mosaic-order-date="">
  Geir Olaf E. AasnesArbeidslederTelefon:76 06 97 70Send E-post

  Geir Olaf E. Aasnes

  Arbeidsleder

  Telefon:
  76 06 97 70

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  " data-mosaic-order-date="">
  Camilla EideArbeidslederTelefon:76 06 97 70Send E-post

  Camilla Eide

  Arbeidsleder

  Telefon:
  76 06 97 70

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 • Christoffer

  Christoffer

 • Anne

  Anne

 • Anne-Line

  Anne-Line

 • Carol

  Carol

 • Jan Ivar

  Jan Ivar

 • Jørgen

  Jørgen

 • Marit

  Marit

 • Nina

  Nina

 • Paul Sverre

  Paul Sverre

 • Rakel

  Rakel

 • Ronny

  Ronny

 • Rolf Inge

  Rolf Inge

 • Sindre

  Sindre

 • Svein Åge

  Svein Åge

 • Trond

  Trond

 • Yvonne

  Yvonne