Sikkerhetsmakulering

Vågar Produkter AS tilbyr sikker og miljøvennlig sikkerhetsmakulering til private og offentlige virksomheter i Vågan. Alt makulert materiale leveres til gjenvinning.

Vågar Produkter AS tilbyr makulering til alle bedrifter som krever høy sikkerhet på makulering. Regelverket stiller strenge krav til oppbevaring, håndtering og makulering av konfidensielle dokumenter.

Vi makulerer dokumenter opp til sikkerhetsnivå 3 i henhold til standard DIN 322757-1 (Crosscut 5.8x48 mm).

Dette vil i praksis si at vi kan makulere:

  • Konfidensielle papirer
  • Pasient/ -klientjournaler
  • Personsaker/ - journaler etc.
  • Regnskap

Våre arbeidsledere og arbeidstakere er pålagt utvidet taushetsplikt for å ivareta sikkerheten.

Dokumentene hentes av legimitert personell. Makulering utføres under konstant tilsyn av arbeidsleder.

Abonnement på makulering

Vågar Produkter AS kan tilby abonnement på makulering. Kunden får tilbud om egen låsbar dokumentcontainer plassert i sine lokaler. Containeren bestilles tømt ved behov. Dersom dette er lite praktisk, kan vi hente dokumenter til makulering regelmessig. Bedriften inngår skriftlig avtale med Vågar Produkter AS om sikkerhetsmakulering for et gitt tidsrom.

Enkeltoppdrag

Vi tilbyr også leilighetsvis henting og makulering av dokumenter etter bestilling. Dette skjer ved at vi henter dokumenter i låsbare containere som forblir låst til dokumentene veies inn til makulering hos oss.

Fordeler ved å benytte Vågar Produkter AS på makulering

Bedriftene sparer både tid og penger ved å velge Vågar Produkter AS som samarbeidspartner på makulering! Personell frigis til bedriftens basisoppgaver. Lagerkapasitet frigis, samt ansvar for profesjonell og sikker makulering garanteres. Avtale om sikkerhetsmakulering kan inngå som en del av bedriftens internkontrollsystem!

Miljøaspekt

Vågar Produkter AS er opptatt av miljø, og all makulasjon leveres miljøstasjonen til gjenvinning. Det samme gjelder ringpermer og annen emballasje av plast/ kunstfibre. Arkivbokser og annen papirembalasje makuleres med mindre kunden ønsker disse i retur.

Makulering skaper støy- og støvplager som vil bli borte fra bedriftenes lokaler ved valg av Vågar Produkter s tilbud. Det samme gjelder avfallsutfordringer.

Pris pr. kilo vil variere etter mengde og avtale.

Arbeidstakere fra vedsentralen og tekstilavdelingen bistår i dette arbeidet.

Ta kontakt pr. tlf. 76069770 eller på E-Post for informasjon og pristilbud.