Verdiplakat 

  1. Si ting slik de er direkte til den det gjelder
  2. Vis omsorg for hverandre
  3. Ta hverandre på alvor - lytte til andres problemer / behov
  4. Ta ansvar for at personal / morgenmøter blir avhold til rett tid uavhengig av om alle er tilstede
  5. Gi ros og ris
  6. Bestrebe opplæring og utvikling av alle ansatte ved Vågar Produkter AS
  7. Gjøre jobben / oppgavene meningsfylte
  8. Ta tak i konflikter! - Synliggjør konfliktene, og løs dem
  9. Lage plan for sosiale tiltak
  10. Vær hyggelig og snill - og ellers gjøre som man vil