Bistand og interesseorganisasjoner

Her er en oversikt over interesseorganisasjoner og foreninger som kan bistå og hjelpe deg.

Vågar Produkter AS har en egen perm hvor vi har skrevet ut informasjon fra noen aktuelle interesseorganisasjoner og foreninger som kan være relevante, men vi er behjelpelig med å hente ut informasjon fra andre interesseorganisasjoner også.

           

​ADHD Norge
www.adhdnorge.no
Tlf. 67 12 85 85
E- post: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Astma- og allergiforbundet
www.naaf.no
Tlf. 23 35 35 35
E- post: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Diabetesforbundet
www.diabetes.no
Tlf. 23 05 18 00
E- post: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Forbundet Tenner og Helse
www.tenneroghelse.no
Tlf. 99 42 23 45
E- post: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Foreningen for kroniske smertepasienter
www.kroniskesmerter.no
Tlf. 55 97 13 41
E- post: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon
www.ffo.no
Tlf. 81 55 69 40
E- post: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Landsforbundet for utviklingshemmede og pårørende
www.landsforbundet-lupe
Tlf. 22 22 14 82
E- post: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Landsforeningen for Overvektige
www.overvektige.no
Tlf. 91 34 33 73
E- post: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


LSHDB
Landsforbundet for kobinert Syns- og Hørselshemmede/ Døvblinde
www.lshdb.no
Tlf. 22 41 34 24 og 95 94 93 57
E- post: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Multippel Sklerose Forbundet i Norge
www.ms.no
Tlf. 22 47 79 90
E- post: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Norges Handikapforbund
www.nhf.no
Tlf. 24 10 24 00
E- post: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Norges Migreneforbund
www.migrene.no
Tlf. 22 33 82 20 og 94 00 26 75
Hodetelefonen: 800 80 880 (gratis hjelpelinje)
E- post: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Norsk Epilepsiforbund
www.epilepsi.no
Tlf. 22 47 66 00
E- post: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Norsk Forening for Slagrammede
www.slagrammede.org
Tlf. 63 95 13 45 og 47 01 46 96
E- post: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Norsk Interesseforening for Stamme
www.stamming.no
Tlf. 61 50 46 39
E- post: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Norsk Revmatikerforbund
www.revmatiker.no
Tlf. 22 54 76 00
E- post: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Norsk Tourette Forening
www.touretteforeningen.no
Tlf. 31 41 10 55
E- post: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Psoriasis- og eksemforbundet
www.psoriasis.no
Tlf. 23 37 62 40
E- post: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Ryggforeningen i Norge
www.ryggforeningen.no
Tlf. 69 26 87 00
E- post: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Afasiforbundet i Norge
www.afasi.no
Tlf. 22 42 86 44
E- post: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Autismeforeningen i Norge
www.autismeforeningen.no
Tlf. 23 05 45 70
E- post: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Dysleksi i Norge
www.dysleksiforbundet.no
Tlf. 22 47 44 50
E- post: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Foreningen for Fragilt X- syndrom
www.frax.no
Tlf. 97 16 04 65
E- post: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Foreningen for Muskelsyke
www.ffm.no
Tlf. 66 98 07 60
E- post: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Hørselshemmedes Landsforbund
www.hlf.no
Tlf. 22 63 99 00
Teksttlf. 22 63 99 12
E- post: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte
www.lnt.no
Tlf. 23 05 45 50
E- post: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.Landsforeningen for Overvektige
www.overvektige.no
Tlf. 91 34 33 73
E- post: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Mental Helse
www.mentalhelse.no
Tlf. 09 875
E- post: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Norges Døveforbund
www.deafnet.no
Tlf. 23 31 06 30
Teksttlf. 23 31 06 40
E- post: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Norges Fibromyalgi Forbund
www.fibromyalgi.no
Tlf. 32 80 90 90
E- post: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Norsk Epilepsiforbund
www.epilepsi.no
Tlf. 22 47 66 00
E- post: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Norsk Forening for Cystisk Fibrose
www.cfnorge.no
Tlf. 88 00 41 08
E- post: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Norsk Forening for Tuberøs Sklerose
www.nfts.no
Tlf. 45 67 27 51
E- post: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Norsk Nettverk for Downsyndrom (NNDS)
www.nnds.no
E- post skjema ligger på hjemmesiden


Norsk Thyreoideaforbund
www.stoffskifte.org
Tlf. 22 97 10 10
E- post: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Personskadeforbundet LTN
www.personskadeforbundet.no
Tlf. 22 35 71 00
E- post: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Psoriasis- og eksemforbundet
www.psoriasis.no
Tlf. 23 37 62 40
E- post: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner
www.safo.no
Tlf. 22 39 60 50
E- post: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.