Tilleggsverdien av VTA​

Tiltaket varig tilrettelagt arbeid (VTA) genererer høy verdiskapning i seg selv.

tre glade mennesker lager horn over hverandres hoder

Arbeid er en stor del av livet til de fleste, og mange tilbringer 37,5 timer i uken på jobb. Å vite at du gjør en innsats for fellesskapet kan i de fleste tilfeller være viktig for å føle seg inkludert i nærmiljøet.

Det å kunne identifisere, integrere og sosialisere seg gjennom en meningsfull jobb er en viktig del av hverdagen til alle våre arbeidstakere. Å ha en meningsfull jobb å gå til vil dessuten gi en følelse av nærmere tilhørighet til sted og til et nærmiljø.

Arbeidet på Vågar Produkter gjør våre arbeidstakere mer synlige i nærmiljøet. Å arbeide gjør at man føler man har en posisjon i samfunnet av betydning, og dermed dekker behov for status og prestisje.

Å ha en jobb vil videre gi økt livskvalitet for de fleste. Det er vanskelig å måle livskvalitet, men det er flere faktorer som implisitt kan gi oss indikatorer på dette. Å være stolte av det gode arbeidet vil føre til økt selvfølelse og mestringsfølelse. Arbeidstakerne får god trening i sosial kompetanse gjennom jobben. De er i daglig kontakt med kolleger, kunder etc.

Avslutningsvis vil vi også nevne lokalssamfunnets glede over våre arbeidtakere. Vi opplever daglig skryt/ ros fra kunder som setter stor pris på våre imøtekommende og hjelpsomme arbeidstakere, og den jobben som utføres!

Hopp rett ned til innholdet