Styret

Styret i Vågar Produkter AS har følgende sammensetning:

Ole Marhaug – styreleder
Ruth Karin Roald – styremedlem
Signar Ringkjøb – styremedlem
Trude Sensvik Kaspersen – styremedlem
Aino Helene Ellingsen – varamedlem
Børge Larsen – varamedlem

Hopp rett ned til innholdet