Sikkerhetsmakulering

Vågar Produkter AS tilbyr sikker og miljøvennlig sikkerhetsmakulering til private og offentlige virksomheter i Vågan. Alt makulert materiale leveres til gjenvinning.

Haug med papir i strimler

Vågar Produkter AS tilbyr makulering til alle bedrifter som krever høy sikkerhet på makulering. Regelverket stiller strenge krav til oppbevaring, håndtering og makulering av konfidensielle dokumenter.

Vi makulerer dokumenter opp til sikkerhetsnivå 3 i henhold til standard DIN 322757-1 (Crosscut 5.8×48 mm).

Dette vil i praksis si at vi kan makulere:

Hopp rett ned til innholdet