EQUASS

Equass Assurance - et grunnleggende nivå i kvalitetssikring.

EQUASS Assurance er et europeisk system for kvalitetssikring av velferdstjenester med ekstern revisjon og sertifisering. Det gir tjenesteleverandør i velferdssektoren anledning til å sikre kvaliteten av tjenestene overfor brukere og andre samarbeidspartnere.

EQUASS Assurance legger til grunn at sertifisere leverandører av velferdstjenester skal drive virksomheten i tråd med 10 overordnede prinsipper. Det stilles 50 overordnede krav til virksomheter som ønsker å sertifisere seg. EQUASS Norge AS gjennomfører videre en revisjon av bedriften hvor en sjekkliste på 100 punkter skal avklare om virksomheten drives i tråd med de overordnede kravene eller ikke. Dersom virksomheten innfrir alle krav til å bli sertifisert, mottar virksomheten et sertifikat som bekrefter dette.

Arbeid- og velferdsdirektoratet har satt som krav at alle arrangører av skjermede tiltak skal ha implementert et system for kvalitetssikring med ekstern revisjon og sertifisering. EQUASS Assurance dekker myndighetenes krav til kvalitetssikring innenfor sektoren.

EQUASS Assurance kan sees på som et grunnleggende nivå for kvalitetssikring av innhold og levering av velferdstjenester. En organisasjon som innfrir kravene i EQUASS Assurance er sertifisert for en periode på 2 år. Etter denne perioden må sertifiseringen fornyes. Dette skjer på samme måte som ved første gangs sertifisering.

Som tiltaksarrangør av VTA (varig tilrettelagt arbeid) har vi valgt Equass Assurence som kvalitetssikring av våre velferdstjenester. 

Vågar Produkter AS ble første gang sertifisert av EQUASS Assurance i 2011. Bedriften har blitt resertifisert i 2013, 2015 og 2017.

By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://www.vagar-produkter.no/