Bedriftens formål og visjon

Bedriftens formål er å drive forretningsvirksomhet basert på produksjon og salg av varer og tjenester.

Selskapet er et ideelt foretak som skal bidra til:

  • å gi tilbud om varig sysselsetting til personer med psykisk utviklingshemming.
  • å gi tilbud om varig sysselsetting til funksjonshemmede eller andre yrkeshemmede personer som faller utenfor det ordinære arbeidsmarkedet.
  • å arbeide for å få arbeidstakere ut i ordinært eller vernet arbeid


Vår visjon er at alle utviklingshemmede med restarbeidsevne har en meningsfull jobb å gå til

Se vår "Verdiplakat"!