Bedriftens Visjoner

Bedriftens formål er å drive forretningsvirksomhet basert på produksjon og salg av varer og tjenester.

Selskapet er et ideelt foretak som skal bildra til:

  • å gi tilbud om varig sysselsetting til personer med psykisk utviklingshemming.
  • å gi tilbud om varig sysselsetting til funksjonshemmede eller andre yrkeshemmede personer som faller utenfor det ordinære arbeidsmarkedet.
  • å arbeide for å få arbeidstakere ut i ordinært eller vernet arbeidSe vår "Verdiplakat"!