Om oss

Vågar Produkter tilbyr varig tilrettelagte arbeidsplasser (VTA) til yrkeshemmede som ikke uten videre kan nyttiggjøre seg av ordinære arbeidstilbud.

Gruppe med 15 mennesker foran havet