Tilleggsverdien av VTA

(Utdrag fra "Tilleggsverdien av varig tilrettelagt arbeid (VTA) hos Vågar Produkter AS")


Tiltaket varig tilrettelagt arbeid (VTA) genererer høy verdiskapning i seg selv. Arbeid er en stor del av livet til de fleste, og mange tilbringer 37,5 timer i uken på jobb. Å vite at du gjør en innsats for fellesskapet kan i de fleste tilfeller være viktig for å føle seg inkludert i nærmiljøet.

Det å kunne identifisere, integrere og sosialisere seg gjennom en meningsfull jobb er en viktig del av hverdagen til alle våre arbeidstakere. Å ha en meningsfull jobb å gå til vil dessuten gi en følelse av nærmere tilhørighet til sted og til et nærmiljø.

Arbeidet på Vågar Produkter gjør våre arbeidstakere mer synlige i nærmiljøet. Å arbeide gjør at man føler man har en posisjon i samfunnet av betydning, og dermed dekker behov for status og prestisje.

Å ha en jobb vil videre gi økt livskvalitet for de fleste. Det er vanskelig å måle livskvalitet, men det er flere faktorer som implisitt kan gi oss indikatorer på dette. Å være stolte av det gode arbeidet vil føre til økt selvfølelse og mestringsfølelse. Arbeidstakerne får god trening i sosial kompetanse gjennom jobben. De er i daglig kontakt med kolleger, kunder etc.

Avslutningsvis vil vi også nevne lokalssamfunnets glede over våre arbeidtakere. Vi opplever daglig skryt/ ros fra kunder som setter stor pris på våre imøtekommende og hjelpsomme arbeidstakere, og den jobben som utføres!

 • Default
 • Title
 • Date
 • Random
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  " data-mosaic-order-date="">
  Thor Henrik JensenDaglig lederTelefon:76 06 97 70Send E-post

  Thor Henrik Jensen

  Daglig leder

  Telefon:
  76 06 97 70

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  " data-mosaic-order-date="">
  Linda GrundstadArbeidslederTelefon:76 06 97 70Send E-post

  Linda Grundstad

  Arbeidsleder

  Telefon:
  76 06 97 70

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  " data-mosaic-order-date="">
  Geir Olaf E. AasnesArbeidslederTelefon:76 06 97 70Send E-post

  Geir Olaf E. Aasnes

  Arbeidsleder

  Telefon:
  76 06 97 70

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  " data-mosaic-order-date="">
  Camilla EideArbeidslederTelefon:76 06 97 70Send E-post

  Camilla Eide

  Arbeidsleder

  Telefon:
  76 06 97 70

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 • Christoffer

  Christoffer

 • Anne

  Anne

 • Anne-Line

  Anne-Line

 • Carol

  Carol

 • Jan Ivar

  Jan Ivar

 • Jørgen

  Jørgen

 • Marit

  Marit

 • Nina

  Nina

 • Paul Sverre

  Paul Sverre

 • Rakel

  Rakel

 • Ronny

  Ronny

 • Rolf Inge

  Rolf Inge

 • Sindre

  Sindre

 • Svein Åge

  Svein Åge

 • Trond

  Trond

 • Yvonne

  Yvonne