Tilfredshet 2016

Arbeids- og velferdsdirektoratet har satt som krav at alle arrangører av skjermede tiltak skal ha implementert et kvalitetssikringssystem. Som en del av kvalitetssikringen er vi blant annet pålagt å gjennomføre årlige undersøkelser blant våre arbeidstakere, kunder, interesseparter og ordinært ansatte. Våre interesseparter er Vågan kommune, Aust- Lofoten videregående skole og NAV Svolvær.

Resultatene av undersøkelsene rapporteres som et tall mellom 1 og 6, hvor 6 er høyest score.


Våren 2016

Det ble i mai 2016 gjennomført ny tilfredshetsundersøkelse blant våre arbeidstakere, kunder, interesseparter og ansatte.


Arbeidtakers tilfredshet 2016

Undersøkelsen indikerer:

 • virksomhetens evne til å levere gode tjenester
 • arbeidsmiljø og tjenester med mestringsoppgaver
 • tjenester som imøtekommer arbeidstakers forventninger og behov

Undersøkelsen kan videre sees i sammenheng med kundetilfredshet, sykefravær, forbedringer og resultat av oppfølgingsplan (både individuelt og gruppevis).

Tilfredsheten blant arbeidstakere ble våren 2015 målt til 5,66.


Kunders tilfredshet 2015

Undersøkelsen gir en indikasjon på:

 • bedriftens kundeservice
 • bedriftens kompetanse
 • kundens fornøydhet
 • bedriftens varesortiment
 • levering og ventetid

Tilfredsheten blant våre kunder ble våren 2015 målt til 5,88.


Interesseparters tilfredshet 2016

Undersøkelsen gir en indikasjon på:

 • samarbeidet
 • kvaliteten i tjenesten
 • kompetansen til tiltaksarrangør

Tilfredsheten blant våre interesseparter ble våren 2016 målt til 5,67.