Tilfredshet 2016

Arbeids- og velferdsdirektoratet har satt som krav at alle arrangører av skjermede tiltak skal ha implementert et kvalitetssikringssystem. Som en del av kvalitetssikringen er vi blant annet pålagt å gjennomføre årlige undersøkelser blant våre arbeidstakere, kunder, interesseparter og ordinært ansatte. Våre interesseparter er Vågan kommune, Aust- Lofoten videregående skole og NAV Svolvær.

Resultatene av undersøkelsene rapporteres som et tall mellom 1 og 6, hvor 6 er høyest score.


Våren 2016

Det ble i mai 2016 gjennomført ny tilfredshetsundersøkelse blant våre arbeidstakere, kunder, interesseparter og ansatte.


Arbeidtakers tilfredshet 2016

Undersøkelsen indikerer:

 • virksomhetens evne til å levere gode tjenester
 • arbeidsmiljø og tjenester med mestringsoppgaver
 • tjenester som imøtekommer arbeidstakers forventninger og behov

Undersøkelsen kan videre sees i sammenheng med kundetilfredshet, sykefravær, forbedringer og resultat av oppfølgingsplan (både individuelt og gruppevis).

Tilfredsheten blant arbeidstakere ble våren 2015 målt til 5,66.


Kunders tilfredshet 2015

Undersøkelsen gir en indikasjon på:

 • bedriftens kundeservice
 • bedriftens kompetanse
 • kundens fornøydhet
 • bedriftens varesortiment
 • levering og ventetid

Tilfredsheten blant våre kunder ble våren 2015 målt til 5,88.


Interesseparters tilfredshet 2016

Undersøkelsen gir en indikasjon på:

 • samarbeidet
 • kvaliteten i tjenesten
 • kompetansen til tiltaksarrangør

Tilfredsheten blant våre interesseparter ble våren 2016 målt til 5,67.

 • Default
 • Title
 • Date
 • Random
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  " data-mosaic-order-date="">
  Thor Henrik JensenDaglig lederTelefon:76 06 97 70Send E-post

  Thor Henrik Jensen

  Daglig leder

  Telefon:
  76 06 97 70

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  " data-mosaic-order-date="">
  Linda GrundstadArbeidslederTelefon:76 06 97 70Send E-post

  Linda Grundstad

  Arbeidsleder

  Telefon:
  76 06 97 70

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  " data-mosaic-order-date="">
  Geir Olaf E. AasnesArbeidslederTelefon:76 06 97 70Send E-post

  Geir Olaf E. Aasnes

  Arbeidsleder

  Telefon:
  76 06 97 70

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  " data-mosaic-order-date="">
  Camilla EideArbeidslederTelefon:76 06 97 70Send E-post

  Camilla Eide

  Arbeidsleder

  Telefon:
  76 06 97 70

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 • Christoffer

  Christoffer

 • Anne

  Anne

 • Anne-Line

  Anne-Line

 • Carol

  Carol

 • Jan Ivar

  Jan Ivar

 • Jørgen

  Jørgen

 • Marit

  Marit

 • Nina

  Nina

 • Paul Sverre

  Paul Sverre

 • Rakel

  Rakel

 • Ronny

  Ronny

 • Rolf Inge

  Rolf Inge

 • Sindre

  Sindre

 • Svein Åge

  Svein Åge

 • Trond

  Trond

 • Yvonne

  Yvonne