Brukers rettigheter og plikter

Dette er en liste over alle rettigheter og plikter som brukere ved Vågar Produkter har rett på.

Kvinne trykker på en skjerm

Ved Vågar Produkter har alle brukere av vår tjeneste rett til:

 • Å behandles i samsvar med FNs menneskerettigheter
 • Tariffavtale
 • Respekt og rett til å bevare egen identitet
 • Selvbestemmelse:
  • Like rettigheter og muligheter, uavhengig av kjønn, funksjonsevne og sosial bakgrunn.
  • Lik mulighet til innflytelse, rettferdig fordeling av ansvar, rett til å føle seg trygg på arbeidsplassen og respekt for menneskeverd.
  • Vågar Produkter AS legger til rette for at brukere kan trekke inn tredjepart til å bistå dem og gi dem nødvendig støtte, i eksempelvis oppfølging- og evalueringssamtaler (Fellesforbundet, Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon o.a).
  • Vågar Produkter AS har lagd en egen oppstilling av interesseorganisasjoner som gir bistand og støtte til funksjonshemmede. Permen skal til en hver tid stå tilgjengelig i bedriftens kantine.
 • Det skal ikke diskrimineres på grunn av etnisk eller religiøs tilhørighet, seksuell orientering, alder, funksjonshemming, sosial bakgrunn eller kjønn.
 • Medbestemmelse i gjennomføringen av VTA
 • Samme adgang til alle deler av samfunnslivet som funksjonsfriske mennesker
 • Arbeidsmiljøloven
 • Yrkesskadeforsikring
 • At klager og kritikkverdige forhold skal behandles i samsvar med Vågar Produkter ASs prosedyrer for klagebehandling

 

Ved Vågar Produkter har alle brukere plikt til:

 • Forholde seg til verdiplakaten
 • Forholde seg til arbeidsavtalens forpliktelser
 • Melde fra om kritikkverdige forhold (jf. instruks om klagebehandling)
 • Møte opp til rett tidspunkt
 • Forholde seg til generelle regler vedr. fravær (jf. arbeidsmiljøloven)
 • Gi beskjed ved fravær så tidlig som mulig

 

Brukers rettigheter og plikter skal evalueres årlig. Årlig gjennomgang på allmøte.

Kabelvåg, 2013

Hopp rett ned til innholdet