Tilfredshet 2016

Arbeids- og velferdsdirektoratet har satt som krav at alle arrangører av skjermede tiltak skal ha implementert et kvalitetssikringssystem. Som en del av kvalitetssikringen er vi blant annet pålagt å gjennomføre årlige undersøkelser blant våre arbeidstakere, kunder, interesseparter og ordinært ansatte. Våre interesseparter er Vågan kommune, Aust- Lofoten videregående skole og NAV Svolvær.

Resultatene av undersøkelsene rapporteres som et tall mellom 1 og 6, hvor 6 er høyest score.


Våren 2016

Det ble i mai 2016 gjennomført ny tilfredshetsundersøkelse blant våre arbeidstakere, kunder, interesseparter og ansatte.


Arbeidtakers tilfredshet 2016

Undersøkelsen indikerer:

 • virksomhetens evne til å levere gode tjenester
 • arbeidsmiljø og tjenester med mestringsoppgaver
 • tjenester som imøtekommer arbeidstakers forventninger og behov

Undersøkelsen kan videre sees i sammenheng med kundetilfredshet, sykefravær, forbedringer og resultat av oppfølgingsplan (både individuelt og gruppevis).

Tilfredsheten blant arbeidstakere ble våren 2015 målt til 5,66.


Kunders tilfredshet 2015

Undersøkelsen gir en indikasjon på:

 • bedriftens kundeservice
 • bedriftens kompetanse
 • kundens fornøydhet
 • bedriftens varesortiment
 • levering og ventetid

Tilfredsheten blant våre kunder ble våren 2015 målt til 5,88.


Interesseparters tilfredshet 2016

Undersøkelsen gir en indikasjon på:

 • samarbeidet
 • kvaliteten i tjenesten
 • kompetansen til tiltaksarrangør

Tilfredsheten blant våre interesseparter ble våren 2016 målt til 5,67.

Tilleggsverdien av VTA
Bistand og interesseorganisasjoner

Tekstilavdelingens

nisseluer-40408

Tekstilavdelingens hovedoppgave er å produsere nisseluer til Per Asplins barnemusikal Putti Plutti Pott.

Jobbfrukt

fruktkurver

Jobbfrukt er resultatet av et fruktbart samarbeid mellom BAMA og en landsdekkende gruppe bedrifter som tilrettelegger arbeid for personer med nedsatt arbeidsevne.

Sikkerhetsmakulering

makulering

Vi tilbyr sikker og miljøvennlig sikkerhetsmakulering til private og offentlige virksomheter i Vågan. Alt makulert materiale leveres til gjenvinning.

Vedavdelingen

vedgutta

Her produseres, pakkes og selges fyringsved i sekk.

SE VÅR FILM!

"Gledesarbeiderene" av Tobias Asplin