Fugleliv

 "Dra meg baklengs inn i fuglekassa", det er vår! Hjelp fuglene med å finne et sted å bo, både om sommeren og vinteren. Å henge opp fuglekasse gir en unik mulighet til å følge med på og lære om fuglelivet Til glede for store og små!

Ved

vedgutta

Vi har ved på lager, 20-og 30 cm/40l. Den kan hentes her hos oss eller du kan bestille tilkjøring og vi kommer med den.  I sesong har vi fast utkjøring i Svolvær og Kabelvåg torsdag og/eller fredag. Distriktene kjører vi etter antall bestillinger. 

Ny arbeidsleder på tekstilavdelingen

therese2

Ny arbeidsleder på tekstilavdelingen, Therese Valeur! Therese startet i jobben 1. August i år.

Jobbfrukt i Vågan - Bil i Nord

Jobbfrukt i Vågan - Bil i Nord

I moderne lokaler nede på Vorsetøya ligger Bil i Nord som er en av våre faste kunder på Jobbfrukt.

Continue reading

Bedre helse- prosjektet

Bedre helse- prosjektet

Som tiltaksarrangør stilles det blant annet krav om at bedriften skal være bevisst arbeidstakernes behov knyttet til fysisk aktivitet, kosthold og ernæring. Vi unner oss selvfølgelig litt kake til fest, men ellers prøver vi å ha et sunt og variert kosthold med rikelig fysisk aktivitet. Å innfri kravet knyttet til kosthold, ernæring og fysisk aktivi...

Continue reading

Tilleggsverdien av VTA

Tilleggsverdien av VTA

(Utdrag fra "Tilleggsverdien av varig tilrettelagt arbeid (VTA) hos Vågar Produkter AS") Tiltaket varig tilrettelagt arbeid (VTA) genererer høy verdiskapning i seg selv. Arbeid er en stor del av livet til de fleste, og mange tilbringer 37,5 timer i uken på jobb. Å vite at du gjør en innsats for fellesskapet kan i de fleste tilfeller være viktig for...

Continue reading

Tilfredshet 2016

Tilfredshet 2016

Arbeids- og velferdsdirektoratet har satt som krav at alle arrangører av skjermede tiltak skal ha implementert et kvalitetssikringssystem. Som en del av kvalitetssikringen er vi blant annet pålagt å gjennomføre årlige undersøkelser blant våre arbeidstakere, kunder, interesseparter og ordinært ansatte. Våre interesseparter er Vågan kommune, Aust- Lo...

Continue reading

Bistand og interesseorganisasjoner

Bistand og interesseorganisasjoner

Her er en oversikt over interesseorganisasjoner og foreninger som kan bistå og hjelpe deg. Vågar Produkter AS har en egen perm hvor vi har skrevet ut informasjon fra noen aktuelle interesseorganisasjoner og foreninger som kan være relevante, men vi er behjelpelig med å hente ut informasjon fra andre interesseorganisasjoner også.    &...

Continue reading

Brukers rettigheter og plikter

Brukers rettigheter og plikter

Ved Vågar Produkter AS har alle brukere av vår tjeneste rett til: Behandles i samsvar med FNs menneskerettigheterTariffavtaleRespekt og rett til å bevare egen identitetSelvbestemmelse: Like rettigheter og muligheter, uavhengig av kjønn, funksjonsevne og sosial bakgrunn.Lik mulighet til innflytelse, rettferdig fordeling av ansvar, rett til å føle se...

Continue reading

Verdiplakat

Verdiplakat

Verdiplakat  Si ting slik de er direkte til den det gjelderVis omsorg for hverandreTa hverandre på alvor - lytte til andres problemer / behovTa ansvar for at personal / morgenmøter blir avhold til rett tid uavhengig av om alle er tilstedeGi ros og risBestrebe opplæring og utvikling av alle ansatte ved Vågar Produkter ASGjøre jobben / oppgavene...

Continue reading

Velkomstbrev

Velkomstbrev

Velkommen til Vågar Produkter AS  Velkommen som arbeidstaker/deltaker hos Vågar Produkter AS. Vi ønsker med dette brevet å informere litt om bedriften, og om dine rettigheter og plikter mens du er hos oss.  1. Litt om oss.. Vågar Produkter AS ble startet i 1995.  I 1999 ble vi godkjent som ASVO-bedrift. ASVO står for "Arbeidssamvirke...

Continue reading

Politikker for Vågar Produkter AS

Politikker for Vågar Produkter AS

Politikk om etikkVågar Produkter AS skal til en hver tid sikre at alle ansatte blir behandlet i tråd med menneskerettigheter, uavhengig av kjønn, alder, religion eller nasjonalitet. Dette er den viktigste utfordringen vi står overfor både som arbeidsgiver og samfunnsaktør. Som VTA- bedrift legger Vågar Produkter AS stor vekt på konvensjonen om rett...

Continue reading

Etisk regelverk

Etisk regelverk

for ansatte ved Vågar Produkter AS FN's MenneskerettigheterFN's menneskerettigheter ligger til grunn for vårt etiske regelverk.Alle nedenforstående verdier og regler skal tolkes i samsvar med FN's menneskerettigheter. VerdimålVP forventer at den enkelte ansatte utøver sin virksomhet på en profesjonell, menneskelig og etisk høyverdig måte. Det forve...

Continue reading

Bedriftens formål og visjon

Bedriftens formål og visjon

Bedriftens formål er å drive forretningsvirksomhet basert på produksjon og salg av varer og tjenester. Selskapet er et ideelt foretak som skal bidra til: å gi tilbud om varig sysselsetting til personer med psykisk utviklingshemming.å gi tilbud om varig sysselsetting til funksjonshemmede eller andre yrkeshemmede personer som faller utenfor det ordin...

Continue reading

Styret

Styret

Styret i Vågar Produkter AS har følgende sammensetning: Ole Marhaug - styreleder Ruth Karin Roald - styremedlem Signar Ringkjøb - styremedlem Trude Sensvik Kaspersen - styremedlem Aino Helene Ellingsen - varamedlem Børge Larsen - varamedlem

Janus

Janus

Høsten 2013 ble Vågar Produkter AS forhandler av Janus ullklær. Janusfabrikken ble etablert i 1895, og er i dag en av Europas ledende produsenter av undertøy. Fabrikken på Espeland i Bergen er den eneste igjen i sitt slag i Norge. Det er spesielt kløfrie ullklær til barn og voksne Janus er kjent for. Janus produserer også flammehemmende undertøy fo...

Continue reading

Sikkerhetsmakulering

Sikkerhetsmakulering

Vågar Produkter AS tilbyr sikker og miljøvennlig sikkerhetsmakulering til private og offentlige virksomheter i Vågan. Alt makulert materiale leveres til gjenvinning. Vågar Produkter AS tilbyr makulering til alle bedrifter som krever høy sikkerhet på makulering. Regelverket stiller strenge krav til oppbevaring, håndtering og makulering av konfidensi...

Continue reading

Serviceavdelingen

Serviceavdelingen

Serviceavdelingen driver transport av mat fra Vågan Storkjøkken til private og offentlige.I tillegg utføres andre ulike oppdrag for private og bedrifter i kommunen. Avdelingen utfører: Utleie av selskapstelt og messetelt Kjøring i forbindelse med flytting Samt andre tilfeldige oppdrag ​

Tekstilavdelingen

Tekstilavdelingen

Tekstilavdelingens hovedoppgave er å produsere nisseluer til Per Asplins barnemusikal Putti Plutti Pott. Dette er en musikal om nissegutten Putti Plutti Pott og hans reise til Onkel Per, Petter og Caroline med julenissens trylleskjegg. Musikalen settes opp år etter år av Troll Production AS som har rettighetene til stykket. Hvert år leverer vi 3000...

Continue reading

Tekstilavdelingens

nisseluer-40408

Tekstilavdelingens hovedoppgave er å produsere nisseluer til Per Asplins barnemusikal Putti Plutti Pott.

Jobbfrukt

fruktkurver

Jobbfrukt er resultatet av et fruktbart samarbeid mellom BAMA og en landsdekkende gruppe bedrifter som tilrettelegger arbeid for personer med nedsatt arbeidsevne.

Sikkerhetsmakulering

makulering

Vi tilbyr sikker og miljøvennlig sikkerhetsmakulering til private og offentlige virksomheter i Vågan. Alt makulert materiale leveres til gjenvinning.

Vedavdelingen

vedgutta

Her produseres, pakkes og selges fyringsved i sekk.

SE VÅR FILM!

"Gledesarbeiderene" av Tobias Asplin